Laadpaal subsidie 2023 (tip!)

Bij Alp-EV zijn we hard aan het werk om het vervoer in Nederland te verduurzamen. Ook de overheid helpt om onze missie te realiseren en heeft als doel gesteld om het aantal uitlaatgassen drastisch verminderen. Men heeft hiervoor verschillende subsidies voor laadpalen in het leven geroepen. Het is belangrijk om elk jaar goed te kijken wat de actuele status van subsidies zijn. Let op, er is op internet veel misinformatie te vinden over subsidies. Zo verschillen subsidies voor laadpalen thuis of voor laadpalen op het werk. Daarnaast zijn sommige subsidies inmiddels alweer geschrapt. Voor subsidie op laadpalen anno 2023 is het ook belangrijk dat je voldoet aan de eisen van een slimme laadpaal. Wij vertellen je er graag meer over.

Subsidie laadpaal thuis 2023

Onder subsidies voor particulieren wordt verstaan dat het een laadpaal is die op eigen naam wordt gekocht. Er zijn in 2023 helaas geen landelijke subsidies voor laadpalen die worden aangeschaft voor particulier gebruik. Zodra deze subsidies wel beschikbaar worden, lees je het hier op deze pagina.

Dat betekent niet dat je met lege handen hoeft te staan. Als particulier kun je wellicht een beroep doen op lokale subsidies van de stad of gemeente waarin je woonachtig bent. In veel regio’s heb je namelijk recht op een gratis openbare laadpaal bij jou in de buurt. Wij raden aan om contact op te nemen met het gemeenteloket om te kijken wat er voor jou mogelijk is.


Zakelijke subsidie laadpaal 2023

In de afgelopen jaren zijn er voor ondernemingen verschillende zakelijke subsidies voor laadpalen geweest. In 2022 heeft de overheid besloten om additionele eisen te stellen aan subsidies voor het opladen van reguliere personenauto’s terug te brengen. Lees verder voor de precieze stand van zaken. Ook  in 2023 nog steeds mogelijkheden zijn voor het subsidiëren van zakelijke laadpalen: MIA (Milieu investeringsaftrek), VAMIL & KIA.Zakelijke laadpaal subsidie 1: Milieu investeringsaftrek (MIA)

Kortgezegd is de MIA bij uitstek het middel om te gebruiken voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De door de overheid opgesteld zogenaamde Milieulijst is hiervoor leidend. In deze lijst worden goederen/diensten opgenomen waarvan de overheid zegt dat zij in aanmerking komen voor subsidie.

Je kan tot maar liefst 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast diende de laadpaal op het bedrijventerrein geplaatst te worden en worden gebruikt voor de eigen voortuigen. In 2023 maakt het voor toekenning van de MIA subsidie uit wat voor soort laadpunt er wordt aangeschaft om te bepalen of er  MIA wordt toegekend. Zo wordt voor het opladen via niet slimme laadpalen geen subsidie meer verschaft. De ALP-EV Smart en Smart+ lijnen configuraties voldoen volledig aan de eisen van de MIA, waardoor een aftrek tot en met 45% mogelijk is.MIA: Slim oplaadpunt voor elektrische voertuigen (45% MIA)
Tot maximaal 2500 euro mag er aanspraak worden gemaakt. De subsidie is toegankelijk voor het aanschaffen van een laadoplossing voor eigen personenauto’s.

MIA: Slim oplaadpunt voor elektrische bestelauto
Indien een elektrische bestelauto tot Europese voertuigcategorie N1 en N2 behoort en is voorzien van een uitsluitend elektrische aandrijving waarbij het accupakket geen lood bevat kan er aanspraak worden gedaan op MIA. Over de eerste 11.000 euro ontvangt u echter geen milieu-investeringsaftrek.Zakelijke laadpaal subsidie 2: Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)


Met de VAMIL-regeling heeft jouw onderneming de mogelijkheid om tot 75% van de investeringskosten op een laadpunt op een, door jou te bepalen, tijdstip af te schrijven. Door het sneller afschrijven wordt de fiscale winst verminderd en betaal je minder belasting in dat jaar. Dit heeft een rente- en liquiditeitsvoordeel tot gevolg.

De zogenaamde Milieulijst is leidend voor toekenning van VAMIL. In deze lijst worden goederen/diensten opgenomen waarvan de overheid zegt dat zij in aanmerking komen voor subsidie.

In 2023 maakt het voor toekenning van de VAMIL subsidie uit wat voor voertuigen er worden opgeladen om te bepalen of er een VAMIL wordt toegekend. Zo wordt voor het opladen van reguliere personenauto’s helaas geen subsidie meer verschaft, waar dit in het verleden nog wel het geval was.

Louter voor zware elektrische voertuigen zijn er mogelijkheden om tot 75% VAMIL subsidie te krijgen, bijvoorbeeld voor het opladen van elektrische hoogwerkers die buiten worden gebruikt.Zakelijke laadpaal subsidie 3: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)


Om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren, heeft de overheid de KIA-regeling in het leven geroepen. Dit is additionele aftrekpost op de fiscale winst voor investeringen in algemene bedrijfsmiddelen. De KIA maakt het mogelijk voor ondernemers om minder inkomsten-of vennootschapsbelasting te betalen. Je kunt via de aftrekregeling namelijk het geïnvesteerde bedrag aftrekken van je winst.

Check de site van de belastingdienst voor de actuele percentages van het aftrekbare bedrag welke afhankelijk is van hoeveel je hebt geïnvesteerd in dat boekjaar.Het combineren van laadpaal zakelijk subsidie

Zoals uitgelegd veranderen de subsidiemogelijkheden van jaar tot jaar, maar zijn de mogelijkheden ook afhankelijk van het wagenpark wat jij elektrisch moet laden. Voor diverse situaties zijn telkens andere subsidiemogelijkheden. Zo verschilt de subsidie voor het opladen van bestelwagens van de subsidie op oplaadpunten voor personenauto’s. Het Alp-EV team zit bovenop deze ontwikkelen en wij onderzoeken grondig de wijzigingen die elk kwartaal in de Milieulijst worden gedaan.

Wij raden aan om altijd even contact op te nemen met ons om een maatwerkadvies te krijgen wat het beste past bij jouw situatie. Het is ten slotte zonde om niet gebruik te maken van de stimuleringsmogelijkheden die de Nederlandse overheid biedt. Wij staan voor je klaar via de telefoon, ons contactformulier of mail via sales@alp-ev.com.


Subsidies